Vårt arbeid i Somaliland

 - Jeg hadde virkelig gledet meg til å besøke Somaliland på forhånd, forteller en smilende Alice. - Jeg møter så mange med bakgrunn fra Somaliland i mitt arbeid som diasporakoordinator, og de snakker om landet med veldig engasjement og glød. Dette er definitivt et viktig sted å reise til for meg som jobber med diaspora!

Krevende jordbruk i tørt klima

Det er nok ikke alle som er enige i at det i det hele tatt er et land vi snakker om når vi snakker om Somaliland. Det ligger i den nordligste delen av Somalia, og har i praksis vært selvstyrt siden 1991. Da tok den årelange borgerkrigen mot diktator Siad Barre endelig slutt. De siste årene har det vært en positiv utvikling med fred og stabilitet. Dette er en utvikling som vi i Utviklingsfondet gjerne vil bidra til å støtte opp under.

Matsikkerheten i Somaliland er både lav og sårbar.

- Det er tre ting som er spesielt viktig i Somaliland, forteller Alice, - Og det er vann, vann og husdyr.

Klimaet er tørt, og det er derfor avgjørende å etablere dammer og sisterner for å samle på vannet som kommer i store mengder over veldig korte perioder i regntiden. Når dyrene ikke lenger har beite, eller det er umulig å dyrke noe - da flytter familiene på seg. Og slik er det at mange barn ikke får deltatt i skoleundervisning. Husdyrene er viktig for nasjonaløkonomien. De mer enn 9 millionene husdyrene er med på å bidra til 65 % av bruttonasjonalproduktet gjennom eksport til Yemen og videre østover.

Våre prosjekter i området handler om å hjelpe familier til å bli matsikre gjennom hele året gjennom dyrking av mat (også til husdyrfor), og også å passe på at jorda holder på fuktighet og fruktbarhet gjennom å hindre erosjonen som skjer når det pøsregner.

- Jeg fikk se hvordan det ved riktig bruk av vann går an å dyrke mat i tørre områder, det var imponerende å se, forteller Alice engasjert.

- Til sammen fikk jeg besøkt fire av våre lokale partnere i løpet av 10 dager i landet. Formålet med reisen var å få besøkt prosjektene våre i Somaliland, samt å diskutere og evaluere hvordan vi videre kan få til godt samarbeide med diaspora i Norge og våre partnere på bakken. Alle monner drar. Det ble mange inntrykk og opplevelser å ha med seg hjem til jul, avslutter Alice, som også fikk med seg en treskåret kamel og myrrah til julekrybben.