Sultrapporten 2012

I Sultrapporten fra 2012 får du en god innføring i det agroøkologiske systemet. Last den ned her

Landbruk skjer alltid i kontekst. Og konteksten varierer over landegrenser, fra område til område og fra bonde til bonde. Derfor vil landbruksmetoder også variere mye.

Agroøkologi handler om prinsipper og retning. Agroøkologiske prinsipper har kommet frem etter at flere hundre internasjonale forskere har jobbet med konkrete prosjekter gjennom mange år.  Grunnideen er å etterligne økosystemer slik de naturlig opptrer, og samtidig utnytte disse til matproduksjon. Denne måten å drive landbruk på utnytter ressurser bonden allerede har. Det gir økt produksjon og bedre matsikkerhet.

Et agroøkologisk system har flere av følgende elementer:

  • Flere typer vekster i samme åker
  • Rotering mellom ulike typer vekster
  • Dekke jorda med plantemateriale for å hindre uttørring, hemme ugess og øke jordas innhold av organisk materiale
  • Dyrking av belgvekster for å binde nitrogen i jorda
  • Begrense bearbeiding av jord
  • Husdyr og husdyrgjødsel som en naturlig del av gårdssystemet
  • Planting av trær som gir frukt, ved og byggematerialer og samtidig skygge, le og næring til jorda
  • Lar insekter og andre nyttedyr drive pollinering og være naturlige nedbrytere
  • Lite bruk av kunstgjødsel og kjemiske sprøytemidler

Agroøkologi i praksis

På bildet ser du Dona Sebastiana fra Nicaragua. Hun dyrker belgfrukter som binder nitrogen i jorda, slik at hun ikke trenger å kjøpe dyr gjødsel. Mot skadedyr bruker hun en blanding av sitron og chili, blandet med vann som godgjør seg noen dager. Så slipper hun å kjøpe farlige plantevernmidler. Trær gir skygge til matplantene, og de ulike vekstene fungerer sammen i et helt lite økosystem. I tillegg har hun høner, ender, kalkun og en egen fiskedam. Her henger alt sammen med alt. Her viser hun fram en type flat potet, som har fått det klingende navnet ”himmelpotet”. Den vokser på en form for ranke, nærmest som en vindrue. Det er arbeidskrevende å legge om til et slikt system, men resultatene er fantastiske.