Nyheter

Mat er nødvendig for Somalias stabilitet

- Over en million mennesker er rammet av tørkekatastrofen nord i Somalia. Dette kan få store negative konsekvenser for den mest stabile regionen i det krigsherjete landet, sier Kari Helene Partapuoli, daglig leder i Utviklingsfondet.

Lokale frøbanker styrker matsikkerheten

Norge bør støtte etableringen av langt flere lokale frøbanker rundt om i fattige land.

Pressemelding: Afrika trenger flere våpen

- Norge må begynne å eksportere flere våpen til Afrika. Det er umulig å vinne denne krigen uten bedre våpen. Norsk innsats må oppskaleres, sier Kari Helene Partapuoli, leder av Utviklingsfondet.

Bærekraftsmål til ingen nytte?

Hva må til for at vi skal nå målene? Er det overhode mulig? Det ble en interessant debatt om bærekraftsmålene denne mandagen, og mange relevante tema ble tatt opp.

Utviklingsmandag: Bærekraftsmål til ingen nytte?

Hva må til for at bærekraftsmålene skal bli mer enn fine ord? Hvordan får vi egentlig utryddet fattigdom?

Viktig bidrag fra Norge

Ved å gi en liten andel av inntektene fra såfrøsalget til Den internasjonale plantetraktatens fordelingsfond, står Norge fram som et godt eksempel for hvordan sikre det biologiske mangfoldet, og styrke verdens matproduksjon.

Fast giver
Bedrifter
Nettbutikk
}