Nyheter

Kampdag for småbønder verden over

Den 17. april er den internasjonale kampdagen for småbønder. Småbøndenes kamp henger nøye sammen med vår felles kamp mot verdens stadige matkriser.

Om å gå ned i samme elv to ganger

Går det an å gå ned i samme elv to ganger? Nei, i følge den antikke filosofen Heraklit. Alt flytter, alt er i endring. Panta réi.

Rio+20: historisk vendepunkt eller flopp?

I år er det 20 år siden Earth Summit i Rio de Janeiro. Utviklingsfondet deltar aktivt i forarbeidet før statsledere og aktivister fra hele verden i juni samles til en ny Rio-konferanse om bærekraftig utvikling.

Matplanter og husdyr må ikke patenteres!

Etter at det i ti år har vært mulig å patentere planter og dyr er det ikke lenger mulig å overse de negative sidene ved EUs patentdirektiv. Skriv under på opprop til EU-parlamentet!

- Forby GMO som tåler farlige sprøytemidler

- Norge bør innføre et generelt forbud mot dyrking og import av alle planter som er genmodifisert til å tåle sprøytemidler som ikke er tillatt brukt i Norge.

Spørsmålet Gro glemte

Kan markedsmodellen vi nå baserer oss på reformeres nok til å ta inn over seg kretsløpstankegangen som må til for å inkorporere økologien inn i økonomien?

Fast giver
Bedrifter
Nettbutikk
}