Nyheter

Hvordan Etiopia mistet retten til sitt korn

Kornsorten teff skulle lanseres på det europeiske markedet. Opprinnelseslandet Etiopia skulle få del i inntektene og kunnskapen. Teff-avtalen ble hyllet som et forbilde for rettferdig samarbeid om bruken av genressurser, men endte i en skikkelig røverhistorie.

Økt produksjon med riktig bruk av vann

Utviklingsfondets prosjekt i Tigray i Etiopia har bidratt til at 560 familier nå har tilgang til kunstig vanning og kan høste tre ganger i året.

 

Lokale arbeidsmaur gjør det mulig

Når Utviklingsfondet starter opp i et nytt land er en viktig suksessfaktor å ha gode samarbeidspartnere på bakken som kjenner de lokale forholdene. I Somaliland har vi absolutt funnet dem.

Foredragsturné om GMO

Hva er erfaringene med genmodifiserte organismer (GMO) der dette dyrkes, blant annet i USA og Sør-Afrika? Nettverk for GMO-fri mat og fôr arrangerer foredragsturne med internasjonale aktivister den første uka i september.

Nytt infomasjonsmateriell om GMO

"God mat trenger ingen genmodifisering" heter brosjyren Nettverk for GMO-fri mat og fôr nylig har laget. Brosjyren er en del av informasjonskampanjen om GMO som er finanisert over jordbruksavtalen.

Rio+20 ikke et vendepunkt, men noen positive signaler

Er Rio+20 bare tropisk tristesse? Sluttdokumentet fra FNs konferanse i Rio er som forventet: Ikke særlig bra. Men det finnes ting å bygge videre på. Nå må Norge gjøre en jobb på hjemmebane for å fylle på med konkrete tiltak.

Fast giver
Bedrifter
Nettbutikk
}