Nyheter

GMO påvirker hele samfunnet

FN-møtet om biosikkerhet vedtok i dag behovet for videre utredninger om samfunnsmessige konsekvenser av genmodifiserte organismer (GMO). Utviklingsfondet er glad for framskrittet på dette feltet.

Åpent møte: Gud og grønne skoger

Gir kirkens daglige brød daglig nød for småbønder? Hør tre bønder fra Mosambik fortelle sin historie tirsdag 9. oktober kl 18.

Bondelaget støtter Utviklingsfondet

Norges Bondelag ønsker å bidra til økt matproduksjon og bærekraftig landbruk i Malawi.

Den unødvendige sulten

Boka "Den unødvendige sulten" lanseres 2. oktober. Velkommen til seminar og debatt med blant andre landbruks- og matminister Trygve Slagsvoll Vedum.

Wild Wool støtter Utviklingsfondet

Ullprodusenten gir deler av salgsinntektene sine til Utviklingsfondets arbeid for fattige i Sør.

Gift i maten

Det er en ny type giftbruk som brer om seg i jordbruket. Har Mattilsynet lest boka «Den tause våren»?

Fast giver
Bedrifter
Nettbutikk
}