Nyheter

Skadedyr spiste avlingene

Når uforutsette hendelser inntreffer er selv de beste planene lite verdt. I Malawi opplevde vi at avlingene ble spist opp av skadedyr, og planene vi hadde lagt kunne ikke lengre gjennomføres.

Små tiltak gir store forskjeller

Noen ganger er det ikke så mye som skal til for. Å få tilgang til vann, nye plantesorter og kunnskap om hvordan man dyrker smartere øker matsikkerheten, gir variert kosthold og muligheter for ekstra inntekter.

Planlegging ga styrket lokaldemokrati

Kommunestyringen i Nepal preges av dårlig planlegging og korrupsjon. Dette har ført til ineffektiv styring, samt dårlig beredskap når naturkatastrofer slår til.

Bønder møter bønder

Vi er i gang med et spennende nytt samarbeidsprosjekt sammen med Norges Bondelag, Norges Bygdekvinnelag og Norges Bygdeungdomslag.

Ny daglig leder i Utviklingsfondet

Utviklingsfondets styre har tilsatt Jan Thomas Odegard (49) som ny daglig leder. Han begynner i stillingen 1. oktober i år.

Utviklingsfondet fyller førti!

I år feirer Utviklingsfondet at det er førti år siden organisasjonen ble stiftet. Helt siden starten har vi hatt et mål om å jobbe for en bærekraftig og mer rettferdig verden.

Fast giver
Bedrifter
Nettbutikk
}