Nyheter

Slik senker vi de hvite flaggene i Guatemala

Folk sulter i hjemmene sine, mens de venter på at stillstanden skal ta slutt. Koronapandemien er grunnen til at man ser hvite flagg i stadig flere hjem — et signal som varsler at familien ikke har nok mat. For landets fattigste har pandemien blitt en matkrise, men det finnes en måte å senke flaggene på! 

Hvordan mikrolån gir kvinner muligheter på markedet

For å lykkes med å selge mat på markedet, må det først produseres nok mat — både til egen familie og for å sikre seg inntekt. Mikrolån gir familiene mulighet til å drive gårdene sine på en bærekraftig og langsiktig måte, slik at de har nok mat — også når en krise oppstår.

Korona skaper nød i Guatemala

De hvite flaggene vaier tungt i nedstengte gater. Siden Guatemala ble satt i korona-lockdown, har folk flagget med ulike farger for å symbolisere tilstanden hjemme hos familien sin.

Organisering gir motstandskraft

Like viktig som organisering av arbeidere har vært for Norge, er det for småbønder i utviklingsland å finne felles løsninger på sine utfordringer

Etiopia kan havne i en matkrise: Velger heller virus enn sult

Etiopiske myndigheter har gått for lockdown uten å ta hensyn til situasjonen for de fattigste i landet. Bønder i Etiopia står overfor et grusomt dilemma: Hvis det er fem prosent sjanse for å bli syk av korona, og 95 % prosent sjanse for å sulte ihjel, hvilket alternativ velger man?

Samhold gir styrke

Vi er sterkere sammen. Uansett om trusselen er klimaendringer eller et virus, er organisering en viktig nøkkel for at mennesker og lokalsamfunn skal være bedre rustet.

Bli investor
Kontakt oss
Her jobber vi
}