Nyheter

Bøndenes kamp mot de brutale konsekvensene — Guatemala i klimakrise.

Utviklingsfondets, Alice Ennals, forteller hvordan det egentlig står til med bøndene i Guatemala — midt i krisen som handler om deres livsgrunnlag.

Med frø som valuta

For noen er frø mer verdt enn penger. Her kan du lese om hva en frøbank egentlig er, hvorfor den har så stor verdi og hvordan du selv kan investere i frø.

Hvordan overleve klimakrisa?

Tenk deg en bank der du kan ta ut frø i stedet for penger. Der du må betale tilbake frø med renter. Fordi frø er viktigere enn penger når avlingene uteblir for fattige bønder.

Ingen mat uten jord

Visste du at jord er selve grunnlaget for all vegetasjon og så mye som 95 % av verdens matproduksjon? Det er nokså selvsagt når man tenker over det, men jord får lite oppmerksomhet. Men i jorda ligger en viktig nøkkel for klimatilpasning når klimaendringene rammer.

Et rom for håp i motløsheten

Jeg ser det så tydelig når jeg er på reise, både at problemstillingene knyttet til klimaendringer er økende, men også at løsningene vi bidrar til fungerer i møte med dem. Når du investerer i vårt arbeid bidrar du til en utvikling som skaper håp for tusenvis av mennesker. 

Enighet om behovet for klimatilpasning

Utviklingsfondet og Utenriksdepartementet arrangerte visning av dokumentarfilmen 'Uår' på Vika Kino. Tilstede var utviklingsminister Dag Inge Ulstein, landbruksminister Olaug Bollestad og generalsekretær i Norges Bondelag, Sigrid Hjørnegård.

Bli investor
Kontakt oss
Her jobber vi
}