Nyheter

5 gode grunner til å investere i grønne mikrolån

Vil du gjøre en god investering som kommer noen andre enn deg selv til gode? Hos oss kan du investere i prosjekter som er selve nøkkelen til det vi alle drømmer om — en mer bærekraftig og rettferdig verden. Midt i krisen, trengs det som mest. Her er fem gode grunner til at du bør bli utviklingsinvestor og investere i grønne mikrolån.

Slik senker vi de hvite flaggene i Guatemala

Folk sulter i hjemmene sine, mens de venter på at stillstanden skal ta slutt. Koronapandemien er grunnen til at man ser hvite flagg i stadig flere hjem — et signal som varsler at familien ikke har nok mat. For landets fattigste har pandemien blitt en matkrise, men det finnes en måte å senke flaggene på! 

Hvordan mikrolån gir kvinner muligheter på markedet

For å lykkes med å selge mat på markedet, må det først produseres nok mat — både til egen familie og for å sikre seg inntekt. Mikrolån gir familiene mulighet til å drive gårdene sine på en bærekraftig og langsiktig måte, slik at de har nok mat — også når en krise oppstår.

Korona skaper nød i Guatemala

De hvite flaggene vaier tungt i nedstengte gater. Siden Guatemala ble satt i korona-lockdown, har folk flagget med ulike farger for å symbolisere tilstanden hjemme hos familien sin.

Organisering gir motstandskraft

Like viktig som organisering av arbeidere har vært for Norge, er det for småbønder i utviklingsland å finne felles løsninger på sine utfordringer

Etiopia kan havne i en matkrise: Velger heller virus enn sult

Etiopiske myndigheter har gått for lockdown uten å ta hensyn til situasjonen for de fattigste i landet. Bønder i Etiopia står overfor et grusomt dilemma: Hvis det er fem prosent sjanse for å bli syk av korona, og 95 % prosent sjanse for å sulte ihjel, hvilket alternativ velger man?

Bli investor
Kontakt oss
Her jobber vi
}