1. Bidra til økt matproduksjon i områder hvor klimaendringer truer avlingene

Malawi rammes stadig oftere av lengre tørkeperioder og ustabilt regnvær. Det skaper store utfordringer for de som er avhengige av å dyrke sin egen mat, og de er det mange av. I Malawi driver faktisk 80% av befolkningen med jordbruk i større eller mindre skala. Familier dyrker mat til eget forbruk og for å tjene penger på markedet. I Malawi-fondet investerer du i redskaper og opplæring som gjør det enklere for fattige småbønder å produsere nok mat til seg og sine, selv om klimaet endrer seg.   

2. Invester i konkrete tiltak som faktisk reduserer sult og fattigdom 

Som utviklingsinvestor går ditt månedlige bidrag til helt konkrete løsninger på sult og fattigdom i Malawi. Dette kan for eksempel være innkjøp av nye traktorer, etablering av kjøkkenhager og vanningssystemer eller ernæringsundervisning. Du får til enhver tid vite hvilke prosjekter du er med å investere i. Våre utviklingsinvestorer investerer i prosjekter som gjør det mulig for lokalbefolkningen å bedre sin egen matsikkerhet og komme seg ut av sult og fattigdom.  

Vil du bli utviklingsinvestor i Malawi? Les mer her.

3. Din investering skaper ringvirkninger for hele lokalsamfunn

Vår erfaring er at bønder lærer best fra andre bønder i lokalsamfunnet. I flere av våre prosjekter får et utvalg bønder opplæring i klimatilpassede måter å drive landbruk på som tåler det nye ekstremværet. Disse bøndene kaller vi modellbønder. Deretter lærer modellbonden opp minst 15 nye bønder i de samme teknikkene. Med lite ressurser og på kort tid kan opplæringen av én bonde transformere en hel landsby.  

4. Som utviklingsinvestor gir du mennesker verktøyene de trenger for å klare seg selv 

Det avgjørende at mennesker får kunnskapen og verktøyene de trenger for å få til varig endring. Vi jobber alltid langsiktig og i samarbeid med lokalsamfunnene for å finne de rette løsningene. De vet best hvor skoen trykker. Når et lokalsamfunn står i fare for å rammes av sult, deler vi ut såfrø slik at krisen ikke forplanter seg til neste sesong. På den måten sørger vi for at matproduksjonen holdes i gang og befolkningen ikke blir avhengige av matbistand. Ved å bidra til bærekraftige matsystemer og klimatilpasning på lokalsamfunnenes premisser, sørger vi for at folk kan klare seg selv.  

5. Du får følge investeringen din fra start til slutt 

Gjennom kvartalsrapporter tar vi deg med ut i felt. Dersom fondet investerer i vannsystemer i en landsby i Malawi, kan du følge prosjektet fra avgjørelsen blir tatt, til bonden vanner åkeren for første gang.  

Vi vil ta deg med inn i prosjektene, la deg se prosessene som ligger bak, møte mennesker som berøres og vise framgangen i de konkrete løsningene du har investert i. Håpet er at denne gjennomsiktigheten vil gi deg som investor mer forståelse og tillit til hvordan vi jobber. Det å gjøre verden mer rettferdig og bærekraftig er sjelden ukomplisert, men vi vet at det går an. Vi vil vise at det er vel verdt å investere i de små, men viktige løsningene – for de som trenger det mest.