Nyheter

Markering: Sammen for klimaet

Torsdag 8. november kl. 8 holder Indila Theu appell foran Stortinget. Den malawiske småbonden vil snakke om klimaendringer og klimatilpasning. Appellen er en del av en folkemarkering som et bredt norsk sivilsamfunn står bak. Målet er å få klima inn i statsbudsjettet.

Reiser til Norge for å fortelle om klimaløsninger

Mandag 5. november lander Indila Theu på Gardermoen. Den malawiske småbonden skal være i Norge i to uker for å dele sine erfaringer med klimatilpasning med norske bønder.

Er matsikkerheten truet?

Ingen andre sektorer er så fundamentalt avhengige av været som landbruket. Utviklingsfondet har derfor engasjert forskere fra Ruralis for å si noe om hvordan matproduksjonen vil påvirkes av klimaendringene. Resultatet er rapporten «Er matsikkerheten truet?». Rapporten ser på matproduksjonen globalt, og på nasjonalt nivå i Norge og Malawi – to ganske forskjellige land.

Hva skjer med maten vår?

16. oktober er verdens matvaredag, med utryddelse av sult som tema. Lenge gikk utviklingen riktig vei, men nå øker antall mennesker som sulter i verden. Hele 821 millioner er rammet. Tallet har økt med 12 millioner årlig siden 2014. Det skjer til tross for at verdens ledere gjennom FNs bærekraftsmål har forpliktet seg til å utrydde sult og fattigdom innen 2030.

Tar ikke tak i sultproblemet

- Det er åpenbart at Regjeringen forstår problemet. Antall mennesker som sulter øker og klimaendringer – i tillegg til konflikt – er den viktigste årsaken. Men Regjeringen er allikevel ikke villig til å ta skikkelig tak i problemet, uttaler Jan Thomas Odegard, daglig leder i Utviklingsfondet, om årets statsbudsjett.

Frokostmøte om mat og klima

Klarer vi å redde maten vår fra klimaendringene? Ingen andre sektorer er så fundamentalt avhengig av været som landbruket. Vi inviterer til frokostmøte tirsdag 18. september og spør: Hvordan skal vi berge maten vår? 

Fast giver
Bedrifter
Nettbutikk
}