I Etiopia blir halvparten av alle jenter giftet bort før de fyller 17 år. 4 av 5 voksne kvinner er analfabeter. Kvinner har færre rettigheter og muligheter enn menn. På verdensbasis blir hele 15 millioner jenter giftet bort før de fyller 18 år hvert eneste år. 

Løst gjennom samtaler

Når vi møter Yifatwork går hun i syvende klasse, men da skoleåret startet sto pulten hennes tom. Hun hadde blitt giftet bort. Heldigvis hørte den lokale ungdomsklubben om giftemålet og bestemte seg for å gripe inn.

- Jeg ville ikke gifte meg, forteller  Yifatwork.

Den lokale «Young Women Can Do It»-klubben varslet og mobiliserte lokale myndigheter, og klarte sammen å få ekteskapet annullert gjennom fredelige diskusjoner med Yifatwork sin familie. Slik ble det mulig for Yifatwork å komme tilbake på skolebenken. Nå ser framtiden mye lysere ut.

- Jeg vil fortsett utdanningen min. Jeg vil være et positivt eksempel for andre jenter, avslutter den smilende jenta.

Samhold gir styrke

Et av hovedtiltakene i Utviklingsfondets Operasjon Dagsverk-program «Mitt liv, mine valg» er å støtte ungdommer som vil starte lokale «Young Women Can Do It» (YWCDI)-klubber. Gjennom disse ungdomsklubbene samles både jenter og gutter for å sikre at ungdom, da spesielt jenter, får sine stemmer hørt. Aktivitetene i klubbene gir ungdommene selvtillit. De får vist både for seg selv og for andre at de får til ting.

Klubbene jobber blant annet for at ungdom skal få gå på skolen, stopper tvangsekteskap og tar opp saker som vold og seksuell trakassering. Klubbene drar i gang egen tiltak og kampanjer på skolene og i lokalsamfunnet. Det at ungdom organiserer seg på denne måten er noe helt nytt mange steder.  Det finnes nå totalt 178 YWCDI klubber i Malawi, med til sammen nesten 8000 medlemmer. Medlemmer i Malawi har lært bort metoden til ungdom i Etiopia, som igjen har opprettet egne slike klubber der.

Det finnes mange jenter som Yifatwork i landene Utviklingsfondet jobber i. Vi jobber for å sikre at flere unge kvinner får muligheten til å ta en utdannelse og bestemme over sine egne liv.