Utviklingsfondet

Voxtra

Voxtra er et norsk investeringsfond som ble etablert som en bistandsstiftelse i 2008 etter initiativ fra Wollert Hvide. Etableringen var basert på et ønske om å anvende fakta- og resultatorienterte forretningsprinsipper for investering til å gjøre filantropiske bevilgninger, og Voxtra kan derfor beskrives som et ‘social-impact-investment fund’. Hvide fikk med seg Kim Wahl (styreleder) og Pål Dale (daglig leder).

Visjon: Investere i kapitaltrengende selskaper som fremmer utvikling for fattige småbønder
Hva: Investeringsfond
Hvor: Øst-Afrika
Hvem: Norfund, Grieg International, Kavlifondet, Norad
Når: 2008

Stiftelsens startkapital på 60 millioner kroner ble blant annet brukt til fire prosjekter for å bekjempe fattigdom i India, Kenya og Kambodsja. I 2014 tok Voxtra et steg videre ved å etablere investeringsfondet Voxtra East Africa Agribusiness Fond, hvor formålet er å investere i selskaper som har østafrikanske småbønder som kunder eller leverandører.

Voxtra investerer i ni land i Øst-Afrika, henholdsvis Burundi, Etiopia, Malawi, Mosambik, Kenya, Rwanda, Tanzania, Uganda og Zambia. Volumet av investeringene varierer fra USD 500.000 til USD 2.000.000, og investeringsinstrumentene som blir anvendt er tilpasset etter behovene i virksomheten og hva som kan gi potensiell avkastning. Investeringsperioden varer vanligvis mellom 5-7 år, og selskapet gir kapital til selskaper over hele landbruksindustrien som bidrar til å bedre livsgrunnlaget for småbønder. Fondet kan dermed investere i alle segmenter innen landbruk, havbruk og skogbruk, og i alle ledd i varekjeden som primærproduksjon, foredling, distribusjon, transport eller annen relatert virksomhet som har en positiv innvirkning på småbønder. Voxtra investerer ikke i selskaper som er involvert i tobakksproduksjon.

Det finnes flere risikoer knyttet til denne typen investeringer i Afrika, blant annet fordi det er vanskelig å få til klassiske «exits». Som et følge av dette har Voxtra har belaget seg på 25-30% av prosjektene ikke vil lykkes, og de investeringene som gjøres er dermed i godt etablerte forretningsmodeller i markeder med stor etterspørsel og mindre grad av eksponering fra eksterne faktorer.

Det er et viktig poeng for Voxtra at jobbskaping kun er en av flere drivere av utvikling og fattigdomsbekjempelse. Derfor har fondet i tillegg til å investere i jobber fokus på investeringer som skaper ringvirkninger utover selve arbeidsplassene, og som kan være en katalysator for videre samfunnsutvikling. De samarbeider med flere organisasjoner for å lykkes med sin visjon, blant annet Redd Barna.