Utviklingsfondet

SunErgy AS

SunErgy ble startet av Stein Skjorshammer. Det er et solenergiselskap som etablerte seg i Kamerun i 2010 sammen med datterselskapet SunErgy Cameroon Ltd, som nå har 7 ansatte. De etablerte seg på egenhånd og finansierte etableringsinvesteringen med egne midler, men har nå et samarbeid med en lokal utdanningsinstitusjon. Selskapets virksomhet er solenergi i avsidesliggende landsbyer som er for små til at offentlige strømnett etableres. SunErgy har også medlemsskap i den norsk-afrikanske handelsforeningen NABA (Norwegian-African Business Association).

Visjon: Å gi folk mulighet til å komme seg ut av fattigdom og få en lysere framtid
Hva: Fornybar energi
Hvor: Kamerun
Hvem: Norfund, Norad, SunEnergy, GIEK, Eksportkreditt
Når: 2010

SunErgy bygger både solkraftverket og nettet som leverer strøm til landsbyene. Dette nettet leverer også internett og kabel-TV til beboerne. I det området som nå betjenes av selskapets første etablerte solenergikraftverk produseres det strøm til rundt 115 000 familier og 5000 små bedrifter, sykehus, skoler og andre offentlige institusjoner. Ved full etablering vil SunErgy være Kameruns nest største strømleverandør.

SunErgy jobber i gjennom små lokale solkraftverk som er frakoblet nettet, og skal gi strøm til 92 landsbyer i det sørvestlige hjørnet av Kamerun. Moderselskapet i Norge selger utstyret til datterselskapet, som bygger og drifter lokalt. I første omgang får de utstyret som et lån fra det norske selskapet og betaler utstyret tilbake med inntekter fra salg til forbrukerne. Betalingsevnen til lokalbefolkningen har nær sammenheng med det store antallet kakaobønder som finnes i området hvor SunErgy opererer. Kakaoprisene er gode, og det eksporteres store mengder kakao nettopp fra dette området noe som gjør at det ofte er god tilgang på kapital for lokalbefolkningen. Prisen for strøm, kabel-tv og internett som selskapet leverer kan sammenlignes med prisen av en kamerunsk øl om dagen, og lokalbefolkningen har derfor ikke i utgangspunktet problemer med å ha råd til å kjøpe strøm. Utfordringene er heller at landsbyene er så avsidesliggende at det ikke finnes noen planer om å bygge ut det offentlige strømnettet til disse områdene, i tillegg til at det er problemer knyttet til kapital og lokal gjennomføringsevne.

Selskapets visjon er å gi lokalbefolkningen en mulighet til å komme seg ut av fattigdom og få de nødvendige forutsetningene til en bedre fremtid gjennom tilgang til blant annet kabel-tv, internett, mobiltelefoner og opplæring forretningsdrift. I områdene SunErgy jobber i tilbys det også entreprenørskapsopplæring og mikrofinans til lokalbefolkningen.

Det er et enormt marked for solkraft i Afrika, og bare i Kamerun anslås det at størrelsen på markedet er på omkring 9 milliarder NOK. Blant de viktigste faktorene for etablering av virksomheten var tilgang til naturressurser, et attraktivt lokalmarked og mulighet til å posisjonere seg tidlig i et marked med potensiale. De aktørene med størst betydning for etableringen var afrikanske og internasjonale kunder, norske leverandører og produsenter av substitutter, afrikanske mellomledd, kapital- og finansmiljøet i Norge og afrikanske samarbeids- og interesseorganisasjoner. Norske bistandsorganisasjoner, afrikanske leverandører og andre internasjonale produsenter og leverandører av substitutter var også viktige aktører i etableringen, men spilte en mindre viktig rolle enn de først nevnte. Prosjektet blir støttet av Norad, Norfund, GIEK og Eksportkreditt.