Utviklingsfondet

Proximity Designs

Proximity Designs er en sosial entreprenør som holder til i Yangon-distriktet i Myanmar. Proximity ble etablert i 2004 og tilbyr inntektsøkende produkter og tjenester til småbønder i rurale områder. Organisasjonen offererer også irregasjonsløsninger, energiprodukter, landbruksrådgivning samt mikrofinans, og har siden etableringen levert produkter og tjenester til mer enn 2,5 millioner rurale husholdninger i Myanmar.

Visjon: Å designe og levere rimelige inntektsøkende produkter og tjenester til det rurale Myanmar
Hva: Mikrofinans
Hvor: Myanmar
Hvem: Norfund
Når: 2013

Proximity fikk lisens for å drive mikrofinans i 2012, noe som gjorde det mulig å utvide et pilotprosjekt for landbrukslån til fem områder i Ayerwaddy-deltaet som ble hardt rammet av syklonen Nargis. Proximity samarbeider også med LIFT (Livelihoods and Food Security Trust Fund of Myanmar), som støtter Proximitys mikrofinans-program med tilskudd på 2,3 millioner dollar.

Inntil for bare et par år siden var Myanmar verdens nest mest isolerte land etter Nord-Korea, og bønder manglet tilgang til grunnleggende jordbruksredskaper. Jordbruket var ryggraden i økonomien, men mangel på teknologi, lite effektivitet og dårlig infrastruktur gjorde det vanskelig for bøndene å få levert produktene til de lokale markedene. Etter at Proximity etablerte seg i Myanmar har man ved hjelp av noen enkle teknikker klart å øke avlingene og bøndene har fått lettere tilgang til vanningssystemer. Lokale agronomer engasjert av Proximity bistår småbøndene i opplæring og effektivisering av jordbruket, og gjennom jevnlige besøk til landsbyene skapes det gode relasjoner mellom småbøndene og agronomene. Proximity har også startet med opplæring av jordbruksfinansiering til småbøndene, noe som gjør at de er i bedre stand til å forvalte overskudd fra jordbruket på en bedre måte enn tidligere.

Organisasjonen legger stor vekt på å måle resultatene og konsekvensene av virksomheten, og har egne team som årlig reiser rundt på befaring for å innhente detaljerte vurderinger av driften. Siden etableringen av Proximity i 2004 har resultatene vært gode: Hele 1,3 millioner bønder er direkte affisert av prosjektet. Risavlingene har økt med 10-15 %, over 100 000 rurale husholdninger har fått økt inntekt, 114 000 lån har blitt innvilget som i snitt gir økte inntekter på 300 dollar per familie. Nærmere 300 000 vanningspumper er solgt til småbønder i landet. 546 infrastrukturprosjekter er bygd opp rundt om i landet, som har gitt lønn til over 60 000 familier som har jobbet i de ulike prosjektene.

Proximity har et stort distribusjonsnettverk som gjør at organisasjonen kan jobbe over et stort geografisk område – dette inkluderer over 10.000 landsbyer, 125 distrikter og 9 regioner i landet. Rundt 80 % av Myanmars rurale befolkning er involvert i Proximitys prosjekter.

Norfund bidrar med et avtalefestet beløp på 13,8 millioner kroner, og dette vil gjøre det mulig for organisasjonen å nå ut til tusenvis av småbønder i landet med mikrolån. Dette er et gjennombrudd for utviklingen av mikrofinans i Myanmar da dette er det første lånet som gis til sektoren fra en utenlandsk investor. Avtalen viser hvordan internasjonale gjeldsfinansieringer kan samarbeide med lokale lånespesialister for å oppskalere landbruksutviklingen.