Utviklingsfondet

Nordisk Mikrofinansinitiativ

Nordisk Mikrofinansinitiativ (NMI) ble etablert i 2008 og er et partnerskap mellom offentlig og privat sektor. De investerer i mikrofinansinstitusjoner i utviklingsland, og bidrar med ulike former for kapital til bærekraftige mikrofinansinstitusjoner for å oppnå mål for finansiell og sosial utvikling. Norfund representerer den norske stat og de private investorene inkluderer DNB, Ferd, KLP og Storebrand.

Hva: Mikrofinans
Hvor: Afrika sør for Sahara og Sørøst-Asia
Hvem: Norfund, DNB, Ferd, KLP, Storebrand m.fl.
Når: 2008

NMI spesialiserer seg i områdene i Afrika sør for Sahra og Sør- og Sørøst Asia. Her investeres det i bærekraftige mikrofinansinstitusjoner som har klare sosiale og finansielle målsettinger, hvor den typiske investeringskandidaten er en veletablert, lisensiert mikrofinansinstitusjon i sitt marked. Institusjonen har konkrete planer og ambisjoner om å nå flere fattige og tilby dem stadig forbedrede tjenester, og investeringsinstrumentene som blir anvendt er gjeld, ansvarlig lån og/eller egenkapital. I tillegg bidrar fondet med kompetansebygging i områdene de opererer i.

NMI opererer på en kommersiell basis og vektlegger å gi attraktiv avkastning både for giveren og mottakeren, og visjonen er å styrke fattiges økonomiske stilling i utviklingsland ved å gi dem et bærekraftig grunnlag, basert på arbeid og velferd. Fondet ble etablert og startet ved Johan H. Andresen som er konsernsjef i Ferd AS. NMI har per 2017 investert i 17 ulike prosjekter i Afrika og Sør- og Sørøst-Asia.

Fra og med 2016 vil det danske Investeringsfonden for Utviklingslande (IFU) inn på eiersiden i det nye nordiske fondet. Norfund og IFU bidrar dermed med 55% av totalkapitalen, mens de private nordiske investorene Microfinance Initiative bidrar med de resterende 45%. Dette medfører at det nye nordiske mikrofinansinitiativet står med 715 millioner kroner som skal øremerkes kvinner i Øst-Afrika og i Sør- og Sørøst Asia som driver små og mellomstore bedrifter (SMEs). Fra før har fondet blant annet investert i Kenyan Women Financial Trust, som tilbyr finansielle tjenester til 800.000 kvinner over hele Kenya.

NMI tilpasser sine investeringsinstrumenter til behovet i den enkelte mikrofinansinstitusjon. Ved å være en langsiktig finansiell partner, følger NMI institusjonen gjennom selskapets ulike faser og kan tilby bruk av instrumenter på en fleksibel måte. De tre investeringsinstrumentene som blir anvendt inkluderer gjeld, ansvarlige lån og egenkapital.

Tilbakebetalingene fra institusjonene som har mottatt lån har begynt å finne sted, og avkastningen for lån ligger på mellom 4 til 6 prosent. Avkastningen på egenkapitalinvesteringene er fortsatt usikre, men kan ligget i intervallet 8 til 12 prosent. Samtidig er et av fondets viktigste sosiale mål å senke renten til den endelige låntageren, noe som man også begynner å se resultater av.

Siden oppstarten i 2008 har NMI gjort i overkant av 30 investeringer, hvorav omkring to tredjedeler er direkteinvesteringer i mikrofinansinstitusjoner gjennom egenkapital og utlån. Den siste tredjedelen er investeringer gjort via fond.