Utviklingsfondet

Mester Grønn

Mester Grønn er Norges største blomsterkjede. De eies av brødrene Erling og Ola Ølstad, og startet opp i 1983. Mester Grønn er et aksjeselskap med omtrent 1300 medarbeidere og over 100 butikker i Norge. De er medlem i Initiativ for Etisk Handel og har som målsetning at alle deres produkter skal produseres i henhold til etiske, humane, miljømessige og internasjonale standarder.

Visjon: Å skape glede i alle hjem
Hva: Hagebruk, import av roser
Hvor: Etiopia, Kenya, Tanzania, Kina, India, Vietnam og Equador
Hvem: Mester Grønn AS
Når: 1999 (må dobbeltsjekkes!)

Mester Grønn har siden 1999 importert roser fra Øst-Afrika. Det er en av regionens viktigste næringer, og har nå større omsetning enn tradisjonelle næringer som kaffe, te og turisme. 19 % av alle rosene Mester Grønn omsetter kommer herfra.

En overordnet visjon for selskapet er at handel og investeringer skaper arbeidsplasser. Floraindustrien er i stor vekst i Øst-Afrika. Eksempelvis har salget av roser fra Kenya doblet mellom 2008 og 2012. Mester Grønn sysselsetter omkring en halv million kenyanere direkte og indirekte.

Selskapet framhever viktigheten av å ta ansvar for de økonomiske, sosiale og miljømessige konsekvensene driften har for utviklingen av et bærekraftig samfunn. Samtidig medfører det noen utfordringer å ettergå alle ledd siden varekjeden er kompleks og mangfoldig. Det er mange leverandører og underleverandører, som gjør det vanskelig å følge med på om alle leddene opererer på en utviklingsfremmende måte. Selskapet understreker at de driver business og ikke bistand.

Det kan være stor risiko knyttet til investeringene Mester Grønn gjør på grunn av politiske og sosiale forhold i landet. Deres policy er likevel at man står løpet ut, og tenker langsiktig i sine investeringer. Det gjøres grundige analyser i forkant av nye potensielle investeringsområder slik at denne risikoen minimeres.

Mester Grønn har et sterkt engasjement overfor lokalområdene de arbeider i, og forsøker å sikre gode levekår og lønninger for arbeiderne. Det er imidlertid vanskelig å opprettholde systematiske krav om for eksempel arbeidsforhold og etikk i og med at de jobber i ulike land med ulike lovverk og normer. Dette følges opp med jevnlige besøk til leverandørene hvor det stilles konkrete krav i tråd med Mester Grønns vedtatte strategi.