Utviklingsfondet

Kolibri Kapital

Kolibri Kapital ASA er et norsk investeringsselskap som ønsker å bidra til at flere fattige i utviklingsland får mulighet til å bygge seg et bedre liv i gjennom mikrolån. Selskapet ble grunnlagt i år 2000 av Misjonsalliansen og Korsveisstiftelsen, og blir finansiert både av privatpersoner og organisasjoner. Kolibri Kapital gir lån til mikrofinansinstitusjoner i utviklingsland og fremvoksende økonomier som har et fokus på å låne til de fattige, og mikrofinansinstitusjonene låner så ut pengene til sine kunder. Selskapet legger spesielt stort fokus på å gi lån til institusjoner som fremmer god forvaltning, har en sosial målsetting og har fokus på kvinner. Disse kundene består av mennesker som ikke får tilgang på lån i det vanlige banksystemet, og gjennom lånene skapes muligheter for en bedre økonomisk situasjon og et bedre liv.

Visjon: Gi fattige i utviklingsland muligheten til å realisere drømmer og bygge seg et bedre liv
Hva: Mikrofinans
Hvor: Latin-Amerika, Asia og Afrika
Hvem: Ferd, Nordic Hospitality Group, Opplysningsvesenets Fond, Misjonsalliansen, Korsveistiftelsen
Når: 2000

Kolibri Kapital er den eneste aktøren som selger aksjer rettet mot det private marked i Norge som lånes til mikrofinansinstitusjoner i utviklingsland. Gjennom sine utlån bidrar de til å redusere fattigdom ved å gi mennesker muligheten til å bedre sin egen økonomi, og samtidig delta i landets økonomi. Selskapet gir ut lån til mikrofinansinstitusjoner i Latin-Amerika, Afrika og Asia, og gjennom sine låntakere når de ut til omtrent 66 900 kvinner og 66 000 menn, i tillegg til at det i gjennom Strømme-stiftelsens arbeid i Øst-Afrika nås ut til ytterligere 1,6 millioner mennesker.

Lånebeløpene som blir gitt ut via mikrofinansinstitusjonene er små, men gjennom små lån etableres det muligheter for å skape egen virksomhet, finansiere barns skolegang eller nødvendig oppgradering av hjemmet. Noen av disse institusjonene har etter hvert også fått banklisens og dermed muligheten til å motta innskudd. Ved sine utlån bidrar Kolibri til å redusere fattigdom ved å gi mennesker muligheten til å bedre sin egen økonomi, og samtidig delta i landets økonomi.

Kolibri Kapital øker sin kapital ved at nordmenn deltar i selskapets emisjoner ved å kjøpe aksjer i selskapet. I dag har selskapet til 412 små og store aksjonærer, og blant disse finner vi større andelshavere som Ferd, Nordic Hospitality Group, Opplysningsvesenets Fond, Misjonsalliansen og Korsveistiftelsen. Kolibri Kapital får sine inntekter fra rentene mikrofinansinstitusjonene betaler på Kolibris lån.

Målet er at selskapet skal være økonomisk selvbærende, og det er heller ikke forventet at Kolibri betaler utbytte til sine aksjonærer. Det legges heller vekt på at den sosiale avkastningen på investeringen i Kolibri vil være høy. Gjennom Strømmestiftelsen når Kolibri fattige mennesker uten tilgang på kapital både i tettbebygde strøk og på landsbygda. Strømmestiftelsen er selskapets kontaktpunkt hos lånemottakerne i utviklingslandene de sender kapital til, og gjennom dialoger med de lokale etableres det forretningsplaner og jobbes systematisk med hvilke tiltak som må gjennomføres for å nå målene.

Ved utgangen av 2015 hadde Kolibri Kapital et totalt utlån på nærmere 30 millioner kroner, og hadde i løpet av året gjennomført to nye emisjoner som førte til 28 nye aksjonærer.