Utviklingsfondet

Jacobsen Elektro

Jacobsen Elektro ble etablert i 1981 og er en av Norges eldste elektroniske bedrifter. Virksomheten innebærer alt fra nøkkelferdige transformatorer og kraftstasjoner til servicerelaterte rådgivende tjenester. De siste tjue årene har selskapet brukt til å bygge opp et stort antall nøkkelferdige anlegg i Øst Europa, Afrika og Asia, og det søkes hele tiden etter nye markeder. Firmaet har bygget, utviklet og raffinert omkring 80 fornybare kraftverk i Europa, Afrika og Asia.

Visjon: Være den ledende og foretrukne elektrifiseringspartneren i de aktuelle etableringsområdene
Hva: Fornybar energi
Hvor: Uganda, Sierra Leone, Øst-Timor, Liberia, Ekvatorial Guinea og Tanzania
Hvem: Jacobsen Elektro
Når: 2009

Norge har en lang tradisjon for å utvikle vannkraftverk, og denne erfaringen er noe Jacobsen Elektro har tatt med seg når de har etablert kraftverk og strømforsyninger til områder over hele verden. I dette arbeidet inkluderer selskapet lokale eksperter og arbeidere, og dermed står lokal kunnskap og kompetanse for en stor del av arbeidet som blir utført på de utenlandske prosjektene. Komponentene og delene til kraftverkene blir kjøpt i Kina, deretter fraktet til Vietnam hvor komponentene blir satt sammen og sendt til de områdene hvor kraftverket skal settes opp. Det har blitt bygget 12 kraftverk i Afrika og Asia. Det er bygget kraftverk i Uganda, Sierra Leone, Øst-Timor, Liberia, Ekvatorial Guinea og Tanzania. Nøkkelfaktoren for suksess har vært å imøtekomme kundenes behov og skreddersy kraftverkene til å tilpasses de lokale forholdene der de skal settes opp.

I tillegg til å bruke lokal arbeidskraft, er Jacobsen Elektro også opptatt av andre måter å gi positive bidrag til de områdene de opererer i. Dette innebærer blant annet ved å gi støtte til barnehjem, skoler, vannforsyninger og sportsforeninger i landsbygdene virksomheten finner sted. Det er også en grunnleggende retningslinje at det i en etableringsfase arbeides med å forstå og respektere lokale skikker, normer og kulturer. Selv om det overordnede hovedmålet er å iverksette en teknisk infrastruktur, er den sosiale effekten tilknyttet prosjektene en viktig og integrert del av selskapets visjon og dermed bedre livsvilkårene til de partene som er involvert i firmaets virksomheter. Jacobsen Elektro var det første selskapet i Norden som ble sertifisert med SA8000 i 2014.