Utviklingsfondet

Hauge Aqua

Hague Aqua ble startet i 2012 av Cato Lyndøy, Audun A. Dahl og Arthus Lyngøy. Bedriftens formål er å etablere, eie, utvikle og tjenestegjøre for bedrifter innenfor fiskeoppdrett, i tillegg til å utvikle ny teknologi og å tilby rådgiving nasjonalt og internasjonalt. Bedriften har som målsetning å utvikle bærekraftig matproduksjon i Tanganyikasjøen i Burundi, og skal operere bærekraftig.

Visjon: Utvikle bærekraftig matproduksjon gjennom fiskeoppdrett
Hva: Fiskeri, fiskeoppdrett
Hvor: Burundi
Hvem: Hauge Aqua AS, Innovasjon Norge
Når: 2012

Prosjektet i Burundi ble etablert i 2013. Bakgrunnen var den store tilapia-bestanden i Tanganyikasjøen, som Burundi grenser til i vest. Innsjøen har svært gunstige forhold for tilapia-oppdrett. Næringen opplever en kraftig vekst globalt, og Hauge Aqua ønsker å være med i denne prosessen ved å bidra til fattigdomsbekjempelse gjennom å introdusere fiskeoppdrett til lokale entreprenører og selv ta en aktiv rolle som aktør i verdikjeden. Bedriftens satsing i Burundi er ikke ment som et bistandsprosjekt, men heller som en kommersiell virksomhet i et land som behøver investeringer for å styrke lokalbefolkningen.

Hauge Aqua gjennomførte et forprosjekt med å kartlegge naturressursene, kompetansen og markedet for å etablere tilapia-oppdrett i Burundi. Det ble inngått en MoU (Memorandum of Understanding) med burundiske myndigheter i oktober 2013. En 5-årsplan for implementeringen av fiskeoppdrett ble lansert i oktober 2014. Selskapets rett til å oppdrette tilapia (Oreochromis tanganicae) i Tanganyikasjøen er blitt godkjent av Lake Tanganyika Authority, som er et tverrnasjonalt organ for rettigheter til innsjøen.

Hauge Aqua stiller også strenge krav til miljøvern i det området det opereres i. Tanganyikasjøen er et område med et rikt og variert dyreliv som inkluderer 400 unike og særegne arter. Bevaring av innsjøen står høyt på bedriftens agenda, og utviklingen av en bærekraftig fiskeoppdrett er derfor forbeholdt strenge miljøkrav. På grunn av den politiske ustabiliteten i Burundi har prosjektet gjennomført en midlertidig stans, men selskapet er innstilt på å fortsette sin virksomheten så snart det er mulig.

Prosjektet i Burundi er utviklet i samarbeid med det norske søsterselskapet Hauge Mikro Finans AS som er etablert med en mikrofinansbank i Burundi, som har fått navnet Hauge Family Microfinance. Banken er godkjent av sentralbanken i Burundi og er i hovedsak eid og finansiert fra selskapets hovedkontor i Norge. Gjennom undervisning og praksis er visjonen å endre folks tankemønstre slik at flere får troen på at de kan gjøre noe med sin egen situasjon. Selskapet tror at dette er den beste måten veien til en bærekraftig utvikling, og hovedkomponentene i arbeidet inkluderer blant annet:

Spare- og lånegrupper:
Potensielle kunder blir med i spare- og lånegrupper. I samarbeid med andre anerkjente organisasjoner i Burundi får deltakerne innføring i matproduksjon, helse, ernæring og sanitærforhold. HIV/AIDS-problematikken løftes høyt opp på dagsordenen, og deltakerne læres opp i grunnleggende businessferdigheter.

Lisens- og lånegrupper:
Når spare- og lånegruppene har gjennomgått praktisk og teoretisk undervisning i karakterbygging, demokrati og forretningsutvikling kan de søke om lisens for å få lån i Hauge Family Microfinance. Lånet brukes til å skape inntektsbringende arbeid for den enkelte, gruppen og samfunnet.

Mikrolån:
De enkelte entreprenørene i lånegruppene vil trenge mer penger for å sette i gang forretningsvirksomhet. Her vil Hauge Family Microfinance sørge for å yte lån til de som har gode ideer. Låntakerne vil også få kurs i forretningsdrift og ledelse.

Investorer:
De aller beste innovatørene og entreprenørene er i stand til å skape mange arbeidsplasser som vil utvikle lokalsamfunnet. Disse vil på sikt trenge mer penger enn det en mikrofinans-bank kan tilby. Hauge Family Microfinance vil hjelpe til slik at de som når et slikt nivå kan få kontakt med potensielle investorer.

Siden høsten 2011 har Hauga Aqua hatt et nært samarbeid med Hope Fund, som er et lokalt mikrofinansinitiativ. Resultatene så langt har vært gode; 243 av de aller fattigste i tre ulike områder har vært igjennom et opplæringsprogram for å kunne jobbe innenfor fiskeoppdrett, og dette har bidratt til at disse familiene nå har mat på bordet, bedre kunnskap om en god ernæring, lært hvordan plante og dyrke grønnsaker og den lokale pastoren har opplyst om at mange av de som pleide å være et ressurssluk i samfunnet nå er en ressurs både for kirken og samfunnet, og har en inspirerende og generøs innstilling. Hope Fund kan også rapportere at de som har vært i gjennom opplæringsprogrammet nå er i stand til å legge egne forretningsplaner, forstår bedre hvordan å kalkulere kostnader og fortjeneste og kan tilnærme seg markedet på en bedre måte for å øke omsetting og fortjeneste. Hauge Mikrofinans har stått for ukentlige opplæringer og kapital for alle lån som er blitt gitt. Prosjektet ble avsluttet i november 2014 etter å ha pågått i tre år