Utviklingsfondet

Ging AS

Selskapet Ging AS produserer drikkevarer basert på ingefær. Det eies av Antoinette Botti, som selv kommer fra Elfenbenskysten, og ble startet opp i 2012. Selskapet støtter sosialt entreprenørskap for kvinner i Vest-Afrika.

Visjon: Å være Norges største eksotiske leverandør av drikkevarer og å skape lokale arbeidsplasser for kvinner som dyrker ingefær i Elfenbenskysten
Hva: Landbruk, import av ingefær
Hvor: Elfenbenskysten
Hvem: Ging AS
Når: 2012

Antoinette Botti fikk ideen til Ging AS i 2010. Drikken Ging produserer er basert på en hemmelig oppskrift fra Bottis bestemor fra Elfenbenskysten. Hun testet ut drikken på det norske markedet og fikk med seg Innovasjon Norge som støttespiller. Ambisjonen var å tilby en alternativ sunnhetsdrikk til nordmenn og en visjon om å skape arbeidsplasser lokalt ved å importere råvarer fra Vest-Afrika.

Råvarene ble til å begynne med kjøpt i Norge, men fra 2014 av mottok de den første leveransen med økologisk ingefær dyrket i Elfenbenskysten. I dag sysselsettes 75 kvinner i dyrkingen. Råvarene blir kjøpt direkte av Botti selv. Kvinnene som dyrker råvarene er organisert i grupper og bestemmer selv hvor mange som skal være med i hver gruppe. En gruppe dyrker da et eget område og organiserer egen aktivitet. Slik skaper Ging AS arbeidsplasser lokalt og kvinnene får økte inntekter.

Selve drikken produseres i Norge. Antall flasker som blir produsert øker stadig. En nøkkelutfordring nå er å få tak i nok råvarer mens det ventes på ingefærleveranser fra Elfenbenskysten. I dag selges Ging i kafeer og serveringssteder i hele Norge, og selskapet jobber nå for å få solgt drikken gjennom dagligvareforretninger. De har også en langsiktig ambisjon om å etablere drikken på det internasjonale markedet.

I Elfenbenskysten produseres mye av maten av småbønder, og et flertall av de er kvinner. Kvinner har gjennomgående dårligere tilgang til ressurser enn menn. FN anslår at dersom kvinner hadde hatt lik tilgang til økonomiske støtteordninger, innsatsfaktorer som gjødsel og plantevernmidler, opplæring og oppdatert kunnskap, samt muligheten til å eie land, så ville mellom 100 og 150 millioner færre sultet i verden i dag. Dette er bakgrunnen for at Botti fokuserer på kvinner i sin virksomhet.

Botti har fått hjelp og støtte fra flere norske aktører, inkludert Innovasjon Norge, Hamar Kunnskapsbank og Hamar Region Utvikling. Likevel har hun stått mye på egen hånd i både produksjon, distribusjon og markedsføring. Dette har tatt tid og vært en utfordring i etableringsfasen.