Utviklingsfondet

Agua Imara

Agua Imara er et datterselskap av SN Power, som utvider virksomheten til Afrika og Sentral-Amerika. Agua Imara ble opprettet av SN Power og Norfund sammen i 2009. Deres forretningskonsept er å utvikle, bygge, kjøpe, eie og drifte bærekraftige energiprosjekter innen fornybar sektor. De driver primært med vannkraft, og befinner seg geografisk i flere land i Afrika sør for Sahara og i Sentral-Amerika.

Visjon: Bli et ledende selskap innen fornybar energi i Afrika og Sentral-Amerika, med hovedsatsing på vannkraft samt å bidra til økonomisk vekst og bærekraftig utvikling.
Hva: Fornybar energi, vannkraft
Hvor: Sentral-Amerika og Afrika sør for Sahara
Hvem: SN Power, Norfund
Når: 2008

Agua Imara er en langsiktig industriell investor som drar nytte av både norsk og internasjonalt kompetanse innen vannkraft. Gjennom aktivt eierskap har de stor innflytelse på forretningsaktivitetene. Alle investeringene som gjøres skal bidra til bærekraftig utvikling. Det innebærer at alle investeringer skal ha positive ringvirkninger på lokalsamfunnet i tillegg til at landene de opererer i skal få tilgang til fornybar energi.

Selskapet har som målsetning å etablere strategiske samarbeid med internasjonale, regionale og lokale partnere som har komplementær kompetanse og verdier, og legger vekt på at en god partner er viktigere enn selve prosjektet. Agua Imara forsøker å ansette lokale folk i så stor grad som mulig, og slik bidra til å gi de ferdigheter og erfaring som hjelper deres personlige utvikling.

Ifølge selskapets årsrapport fra 2014 har de et prosjekt i Zambia (Lunsemfra Hydro Power Comany), et prosjekt under konstruksjon i Panama (Baja Frio), og et i oppstartsfasen i Mosambik. 

Arbeidsmiljøet i Agua Imara blir ansett som godt, noe som blant annet gjenspeiles i sykefraværet som er på 1,3%. Til tross for en ulykke ved Bajo Frio-anlegget i 2014 blir det lagt stor vekt på HMS-standarder i jobbaktivitetene. Selskapet har nulltoleranse for diskriminering på bakgrunn av kjønn, religion eller etnisk bakgrunn og blant 103 ansatte er 23 kvinner. I 2014 var det ingen registrerte tilfeller av brudd på Agua Imara's miljøkrav eller andre miljøtrusler. Agua Imara er forpliktet til å overholde internasjonale miljø- og sosiale standarder fastsatt av International Finance Corporation (IFC) og FNs Global Compact. Standardene er integrert i selskapets «Group CSR and Environmental Policy and Procedures» og i selskapets prosjektstyringsverktøy. Selskapet har også klare retningslinjer for risikohåndtering, siden eksponering for politisk og økonomisk uro i de landene det opereres i vurderes som høye på grunn av tidligere eller nåværende ustabile politiske forhold.

Agua Imaras fremtidige fokus vil være på nye forretningsmuligheter i de landene det allerede opereres i, basert på en fornyet langsiktig forpliktelse fra selskapets eiere. Selskapet vil fortsette å praktisere virksomhetene i Zambia og Panama, i tillegg til prosjektet som er under etablering i Mosambik. Hovedmålet for årene som kommer er å optimalisere driften i de eksisterende anleggene og etablere en ny portefølje av oppkjøpsprosjekter i eksisterende og potensielle nye markeder.