Utviklingsfondet

Africado Company Limited

Africado Company Limited er en avocadoplantasje som ligger ved foten av Kilimanjaro i Tanzania. Det ble etablert i 2007, og Norfund gikk inn med kapital i 2009 slik at selskapet skulle øke produksjonen. Selskapets landområder omgjør en radius på omkring 200 kilometer, og er fordelt på ni distrikter i Nord-Tanzania. De klimatiske forholdene er svært gunstige for avocadoproduksjon.

Visjon: Småbønder i Tanzania får økte inntekter og å bidra med eksportinntekter til Tanzania
Hva: Landbruk, avocadodyrking
Hvor: Tanzania
Hvem: Norfund, AMSCO
Når: 2009

Prosjektet ble etablert av James Parson, som fikk med seg både African Management Services Company (AMSCO) og Norfund som investorer. Pilotprosjektet i 2010 ble først møtt med stor skepsis blant de lokale småbøndene. For å sikre en vellykket gjennomføring av prosjektet utviklet selskapet blant annet opplæringsmateriell, dokumenter og videoopplæring med informasjon om effektiv avokadodyrkelse og generelle markedskrav til småbøndene. Materiellet ble gjort tilgjengelig både på engelsk og swahili, og ga småbøndene kunnskap som potensielt kan mangedoble avlingene.

Så langt har selskapet plantet omkring 130 hektar med avokadotrær, og den første avlingen ble høstet i 2010. Selskapet vil engasjere et større antall uavhengig bønder som underleverandører, og ved full drift er planen å sysselsette omkring 300 personer samt flere tusen uavhengig bønder. Bøndene får tilgang på avokadotrær som gir frukt med eksportkvalitet til subsidiert pris, og så langt har omkring 300 små- og mellomstore bønder plantet til sammen 7250 avokadotrær. Målet er å få opp produksjonen gjennom et kontraktsdyrkingsprogram. Det praktiseres i gjennom tre ulike kategorier bønder:

  • Storskalaprodusenter: Bønder med frukthager mellom 20-30 hektar.
  • Mellomskalaprodusenter: Bønder organisert i en kooperativ-struktur med en leder som fungerer som et kontaktpunkt for Africados ansatte.
  • Småbønder: Bønder som ønsker å kjøpe 10-15 trær.

Selv om småbønder er engasjert i outgrower-programmet, er det likevel store utfordringer knyttet til denne gruppen med å inkludere disse i prosessen med å levere sertifiserbar eksportkvalitet på grønnsakene. For småbøndene blir forholdene for små til at avokadoene kan eksporteres, og en er en av de største utfordringene for Africado å opprettholde logistikk i forhold til leveranse, kvalitet på varen og kapasitet hos ankerbedriften. Det er likevel planer om å integrere småbøndene i produksjonen, og mulighetene eksisterer blant annet ved å inngå samarbeid med andre sivilsamfunnsaktører og bondeeide kooperativer som bøndene blir engasjert til. I tillegg planlegger Africado å igangsette et opplæringsprogram i praktisk avokadodyrking, etablere et dagsenter og bidra med voksenopplæring, lettere tilgang på rent drikkevann, opplæring i data og mekanisk sveising. På denne måten bidrar selskapet til å styrke lokalsamfunnet også på andre måter enn ved å bare skape arbeidsplasser. På grunn av at bøndene engasjert i Africado forblir selveiende bønder som mottar teknologi og kompetanse, har selskapet et større potensiale til å ha positiveeffekter på avlingene til arbeiderne og skape mer matproduksjon lokalt.