I Utviklingsfondets prosjektområder er bena ofte det eneste framkomstmiddelet. Hos mange fattige står en sykkel høyt på ønskelisten.

En sykkel endrer liv. Der vann og ved må hentes daglig, og tunge bører må bæres, gjør en sykkel som fremkomst- og transportmiddel en stor forskjell.

I mange av Utviklingsfondets prosjekter blir feltarbeiderne utstyrt med sykler, for å spare verdifull tid og komme seg rundt i prosjektområdet.

Med sykkel får feltarbeideren anledning til å lære opp enda flere fattige bønder i metoder som gir dem bedre avlinger og nye inntektsmuligheter.


Tilbake til produktoversikten.