I mange fattige områder består hverdagen av en evig kamp for å holde sulten unna. Klimaendringer og ustabile dyrkingsforhold med flere tørkeperioder – eller hyppigere flom – gjør fattige bønder mer sårbare.

Utviklingsfondet arbeider for at fattige mennesker på landsbygda i utviklingsland får nok og sunn mat, er godt rustet i møte med klimaendringer og kriser, og får økt makt og innflytelse over egne liv. Opplæring i bærekraftig landbruk gir bedre avlinger og økte inntekter, og familier kan spise seg mette hver dag – hvert år fremover.

Gaven er symbolsk. Utviklingsfondet bruker pengene der det er størst behov og de gjør mest nytte.


Tilbake til produktoversikten.