Mange steder i er vannmangelen prekær. Klimaendringer med lengre tørkeperioder driver mennesker og dyr vekk fra sine naturlige boområder. Uten vann – ingen muligheter.

En enkel pumpe kan gi både mennesker og dyr det de trenger av vann. I mange områder kan pumpen også gi vann til små vanningsanlegg som gjør området frodigere og dyrkingsmulighetene større. Bedre matsituasjon holder sulten unna og gir bedre framtidsmuligheter. 

Utviklingsfondet bruker pengene der behovet er størst og gjør mest nytte.


Tilbake til produktoversikten.