Griser kan endre liv. En gris eller flere endrer raskt livet til mennesker i områder der sult og underernæring er en del av hverdagen.

Gjennom Utviklingsfondets prosjekter får fattige småbønder opplæring i svineavl og nødvendig utstyr til videreforedling av svinekjøtt. En grise-eier har både mat og inntektsmuligheter og kan dekke familiens ernæringsbehov. Slik får familier nok mat på bordet og penger til å sende barna på skolen.

Gaven er symbolsk. Utviklingsfondet bruker pengene der det er størst behov og de gjør mest nytte.


Tilbake til produktoversikten.