De fleste fattige i utviklingsland må leve av det de selv dyrker. De kan ikke engang spise seg mette hver dag. Av og til i vanskelige perioder, blir såkornet spist opp av mangel på mat.

En sekk med godt såkorn kan være avgjørende for familiens framtid. Lokalt tilpassede kornslag sikrer mangfold og gir bedre avlinger.

Utviklingsfondet bruker pengene der det er størst behov og gjør mest nytte.

 


Tilbake til produktoversikten.