I kriseperioder, når sulten gnager, i tider med mye flom eller tørke, er mange fattige nødt til å slakte dyrene sine.

En geit eller flere endrer hverdagen raskt for noen som strever for å overleve. Melk, ost og litt geitekjøtt en gang i blant, holder sulten unna.

Geiteflokken vokser raskt. Det familiene ikke trenger av mat, melk og skinn, kan de selge og få seg litt kjærkomne inntekter. Da kan de kjøpe annet de trenger, og de kan sende barna på skolen.

Utviklingsfondet bruker pengene der det er størst behov og gjør mest nytte.


Tilbake til produktoversikten.