I fattige land med stadig mer ekstremvær som tørke, flom og orkaner, blir småbøndene mer sårbare. Avlingene tørker bort – eller de regner vekk. Matsituasjonen blir usikker og livsgrunnlaget blir truet. Treplanting er et viktig tiltak.
 
Trærne holder på verdifull fuktighet i jorda og forhindrer at næringsrik matjord skylles vekk. Ved hjelp av treplanting, kan bøndene få tryggere avling og nok mat og står sterkere i kampen mot sult og fattigdom.

Utviklingsfondet bruker pengene til treplantingstiltak. Det er plass til tusenvis med trær.

Kjøp en hel liten skog!

Utviklingsfondet bruker pengene der det er størst behov og gjør mest nytte.

 


Tilbake til produktoversikten.