I fattige land med stadig mer ekstremvær som tørke, flom og orkaner, blir småbøndene mer sårbare. Avlingene tørker bort – eller de regner vekk. Matsituasjonen blir usikker og livsgrunnlaget blir truet. Treplanting er et viktig tiltak.

Trærne holder på verdifull fuktighet i jorda og forhindrer at næringsrik matjord skylles vekk. Ved hjelp av treplanting, kan bøndene få tryggere avling og nok mat og står sterkere i kampen mot sult og fattigdom.

Gaven er symbolsk og Utviklingsfondet bruker pengene der det er størst behov og gjør mest nytte.


Tilbake til produktoversikten.