I mange fattige områder er offentlige transportmidler fraværende, jernbanespor eksisterer ikke, busser er utilgjengelig, og veier er mangelvare.

Det er ikke enkelt verken å forflytte seg, frakte nødvendig utstyr til husholdningen eller til å drive lokal tungtransport.  Et esel gjør hverdagen enklere og kommer fram de fleste steder.

Utviklingsfondet bruker inntektene fra gaven til å skaffe fattige mennesker transportdyr, inntektsmuligheter og et bedre liv.
 


Tilbake til produktoversikten.