Gjennom Utviklingsfondet får småbønder i utviklingsland støtte og kunnskap til å videreforedle og selge det de dyrker på gården sin. Tørking av chili gjør den holdbar og lett å frakte. Gjennom å ta en større del av verdikjeden får bønder økte inntekter, og familier får nok mat på bordet og penger til å sende barna på skolen.

Gaven er symbolsk. Utviklingsfondet bruker pengene der det er størst behov og de gjør mest nytte.


Tilbake til produktoversikten.