Klimaendringer rammer hardest de som er mest sårbare fra før - fattige bønder i fattige land. Hyppigere perioder med ekstremvær som lange tørkeperioder, orkan eller flom gjør det enda vanskeligere å dyrke nok mat på små åkerlapper.

Utviklingsfondet bidrar hvert år til å hjelpe tusenvis av klimaofre, så de får ny kunnskap og blir bedre rustet til å møte vanskelige og ukjente dyrkingsforhold.

Utvikling av sterkere og lokalt tilpassede frøsorter, større mangfold av matplanter i åkeren, vanntiltak og skogplanting er tiltak som gir tryggere avlinger, mer mat og mindre fattigdom.

Utviklingsfondet bruker pengene der det er størst behov og gjør mest nytte.


Tilbake til produktoversikten.