I Etiopia gir Utviklingsfondet småbønder opplæring i moderne honningproduksjon, i tillegg til bikuber og annet utstyr de trenger. Slike tiltak støtter både lokalt næringsliv og sikrer familier på landsbygden gode inntekter. Med inntektene fra salget av honning, kan bøndene skaffe seg nødvendige ting de trenger og få råd til å sende barna på skolen og få medisinsk behandling ved sykdom.

Gaven er symbolsk. Utviklingsfondet bruker pengene der det er størst behov og de gjør størst nytte.


Tilbake til produktoversikten.