Utviklingsfondets modellbonde-kurs gir engasjerte bønder med innsatsvilje og formidlingsevne opplæring i bærekraftig matproduksjon.

De får i tillegg støtte til å anlegge forsøktsfelt på sin egen gård. Bøndene må forplikte seg til å bruke sine ressurser og dele erfaringer og kunnskaper med andre bønder i området.

Fattige bønder med ny kunnskap fra kurset får økte avlinger og nye framtidsmuligheter.
 


Tilbake til produktoversikten.