Utviklingsfondet

Sult og matsikkerhet

Nesten 800 millioner mennesker sulter i verden i dag. Det er grotesk og unødvendig. Vi arbeider med å sikre menneskers rett til mat gjennom prosjektene våre i enkeltland og gjennom det internasjonale politiske arbeidet. Målet vårt er en verden uten sult, det er fullt mulig.

Les mer

Landran

Det foregår en global jakt på matjord. Enorme landområder i Afrika, Asia og Latin-Amerika har i løpet av de siste årene skiftet hender. Overtakelsene er ofte preget av mangel på innsyn og åpenhet.

>

Sult og landbruket

Flertallet av verdens fattige og underernærte lever i rurale områder i utviklingsland. Av disse er også majoriteten bønder, eller andre som er avhengig av jorda for sitt levebrød. En løsning på sult- og fattigdomsproblemet må derfor omfatte satsing på landbruket.

>

Hvordan utrydde sulten?

Det er mulig å skape en verden der ingen sulter. Men for at det skal skje, må store endringer til, både på lokalt plan og på internasjonalt plan.

>