Utviklingsfondet

Klimaendringer i Sør

Klimaet på jorda har alltid endret seg. Men endringene vi opplever i dag, er for første gang i stor grad påvirket av menneskene selv.

Les mer

Klimatilpasning

En av de største utfordringene med klimaendringene er at værmønstrene endrer seg og ofte blir mer ustabile. Klimatilpasning handler om å gjøre valg som reduserer de negative konsekvensene av klimaendringene.

>

Internasjonal klimapolitikk

Det gjøres mye arbeid både nasjonalt og internasjonalt for å gjøre noe med klimaproblemet og motvirke de verste konsekvensene. På det globale nivået er FN den viktigste arenaen for å forhandle om løsninger på klimakrisa.

>