Utviklingsfondet

Biologisk mangfold

Biologisk mangfold er et begrep for mangfoldet av levende organismer. Et rikt biologisk mangfold av matplanter sikrer tilpasning til forskjellige klima og jordbrukssystemer. Å bevare dette mangfoldet er en forutsetning for å drive et lokalt og behovstilpasset landbruk.

Les mer

Bønders rettigheter

Siden jordbrukets opprinnelse har bønder tatt vare på og videreutviklet et enormt mangfold av matplanter. Dette plantegenetiske mangfoldet er basisen for all matproduksjon.

>

Patent

I takt med privatisering av planteforedlingen har kravene om immaterielle rettigheter til såfrø økt, det vil si at selskaper som utvikler nye sorter ønsker en tidsbegrenset enerett til kommersiell bruk av sortene for å sikre sin inntjening.

>

Genmodifiserte organismer (GMO)

Med genmodifiserte organismer (GMO) menes enhver levende organisme som har fått sitt arvestoff endret ved hjelp av genteknologi. Med genteknologi kombinerer man, i laboratoriet, arvestoffet - DNA - fra ulike individer eller arter som har de ønskede genene. Formålet er å overføre nye egenskaper til organismen, som det er vanskelig eller umulig å få fram ved vanlig foredling og avling.

>