Kvinne står på en stor slette

Opplæring i klimatilpasset jordbruk

Kostnadsramme: 20 000 kr

Gjennom opplæring i klimatilpasset jordbruk får bønder i Somalia lære hvordan de kan få mest mulig ut av jordlappen sin og gjøre den motstandsdyktig mot klimaendringer.

Hvorfor er det så viktig å klimatilpasse matproduksjonen til småbønder?

Somalia opplever stadig nye klimautfordringer. Regnet kommer ikke når det trengs som mest. Det regner altfor mye når det ikke skal. Vi ønsker å investere i de gode løsningene for å skape et jordbruk som tåler endringene. En av de løsningene er økt kunnskap om hvordan tilpasse seg et klima i endring.

Klimatilpasning er så mangt. For bønder som opplever tørke eller økt nedbør er et viktig grep å dyrke et større mangfold i åkeren. En variert åker gir en større buffer når tørken kommer uventet, eller man opplever flom eller plantesykdommer. Det gir bedre ernæring og helse, men også et mer variert utvalg å selge på markedet. Ikke minst er mangfold i frø og plantesorter klimatilpasning i praksis!

Å tilpasse jordbruket handler også om å dyrke med riktig avstand mellom plantene, velge riktige sorter og gi dem plass til å vokse sammen med andre sorter de trives med. I tillegg får bøndene opplæring i hvordan bevare fuktigheten i jorda og bruke organisk gjødsel og insektkontroll som ikke skader miljøet.

Slik gjennomføres prosjektet

Gjennom dette prosjektet kan du investere i opplæring for 70 bønder i klimatilpasset jordbruk. Opplæringen gir dem kunnskapen de trenger for å få mest mulig ut av jordlappen sin og gjøre den motstandsdyktig mot klimaendringer.

Julie Lunde Lillesæter

Ibraahim Abdillahi Ducaale er en av bøndene som allerede har fullført opplæring i klimatilpasset jordbruk. For hans familie har det betydd mye. Han forteller:

- Før jeg fikk opplæring i klimasmarte jordbruskteknikker plantet jeg kun sorghum og mais. Jeg tjente lite på matvarene jeg solgte på markedet, og familien min spiste ikke næringsrik mat. Men etter at jeg la om til klimatilpasset jordbruk har familien min hatt nok næringsrik mat på bordet. Inntektene våre har økt fordi vi for første gang har dyrket flere forskjellige avlinger som cowpea, tomater, løk og vannmelon. Matvarene gir god avkastning og nå klarer jeg å dekke familiens grunnleggende behov.

Invester i opplæring i klimatilpasset jordbruk i Somalia

Vil du bidra til at bønder i Somalia er bedre rustet i møte med klimaendringene? Du kan bidra direkte inn i prosjektet ved å bli Utviklingsinvestor i Somalia.