Frø i frøbank bilogisk mangfold

Mølle for frøsikkerhet

Lokale frøbanker blir stadig viktigere for å ivareta matsikkerhet og biologisk mangfold i Somalia i møte med klimaendringene. Men å drive en frøbank krever ressurser. I dette prosjektet investerer bøndene i jordbruksteknologi som skal gjøre driften av den viktige lokale frøbanken økonomisk bærekraftig.

Hvordan kan en investering i jordbruksteknologi gjøre frøbanken økonomisk bærekraftig?

Småbønder i Somalia er under press fra mange hold. Konflikt, ekstremvær og tap av biomangfold i landbruket gjør det krevende å dyrke nok mat til familie og lokalsamfunn. Frø er en viktig tilpasning i møte med alle disse utfordringene. En frøbank der man lagrer frø ble dermed en viktig løsning for landsbyen Beer. Bedret tilgang til frø gjør at bøndene raskt kan komme i gang igjen med produksjonen etter ekstremvær eller sivile uroligheter. I tillegg tar frøbanken vare på et mangfold plantesorter som bidrar til å minske tapet av biomangfold i landbruket.

Å drive en frøbank krever imidlertid ressurser og å gjøre den økonomisk bærekraftig krever god planlegging. Har man ikke nok ressurser går det på bekostning av vedlikehold, drift og kvaliteten på frøene – og da er plutselig ikke bøndene like godt rustet lenger når krisen først rammer likevel. Men heldigvis har lokalsamfunnet og partnerne kommet opp med en solid forretningsplan for gjøre frøbanken økonomisk bærekraftig. Planen er å investere i en mølle som kan leies ut til bøndene i landsbyen når kornet er høstet. På den måten får lokalsamfunnet tilgang til jordbruksteknologi og frøbanken en bærekraftig økonomi – vinn-vinn for alle synes nå vi!

Slik gjennomføres prosjektet

Gjennom dette prosjektet kan du investere i mølla som gjør både landbruket og økonomien til frøbanken bærekraftig. Mølla skal kjøpes inn, det skal settes opp gode planer for deling og vedlikehold og bøndene skal få opplæring i bruk av maskinen.

Harald Herland

Invester i jordbruksteknologi i Somalia

Vi vil ha med deg som investor i en mølle som både øker bøndenes og frøbankens inntekter. Ønsker du å investere i jordbruksteknologi og frøtilgang for en hel landsby? Du kan bidra direkte inn i prosjektet ved å bli Utviklingsinvestor i Somalia.