Jordvoller ved siden av åker

Klimasikring og rehabilitering av matjord

Flom og tørke går hardt utover jordas evne til å produsere mat. I dette prosjektet jobber vi sammen med et lokalsamfunn i Somalia for å rehabilitere matjorda og sikre området for flom ved å bygge jordvoller.

Hvorfor er det så viktig å rehabilitere og klimasikre matjord?

Somalia opplever stadig nye klimautfordringer. Regnet kommer ikke når det trengs som mest. Det regner altfor mye når det ikke skal. Flom og tørke går hardt ut over jordas evne til å produsere mat.

I landsbyen Xidhxidh gjør den omfattende jorderosjonen at bøndene ikke klarer å produsere like mye mat. Matproduksjonen blir heller ikke variert nok. Det de høster dekker ikke familiens behov og flere opplever derfor ernæringsproblemer.

Slik gjennomføres prosjektet

I dette prosjektet jobber vi sammen med lokalbefolkningen for å rehabilitere jorda og sikre området ved hjelp av jordvoller. Jordvoller er en vegg av jord rundt åkrene som hindrer at matjorden skylles bort når flommen kommer. Jordvoller skaper også vannopphopning og sikrer at vannet kommer bedre til nytte.

I andre områder i nærheten har liknende tiltak hatt god effekt! Bøndene har både klart å øke matproduksjonen og produsere mer variert mat.

Invester i klimasikring og rehabilitering av matjord i Somalia

Vil du investere i å klimasikring og rehabilitering av matjorda i Xidhxidh? Du kan bidra direkte inn i prosjektet ved å bli Utviklingsinvestor i Somalia.