Rullerende dyrefond

Kostnadsramme: 35 600 kr

Dyrehold styrker matsikkerheten og inntekten til familier på landsbygda i Nepal. Gjennom dette prosjektet kan du være med og investere i et rullerende dyrefond.

Hvorfor er det så lurt å investere i dyrehold på landsbygda?

I Rajpur lever befolkningen av det de selv dyrker. Nå ønsker flere av kvinnene i området å øke inntekten og matsikkerheten sin ved å starte med dyrehold. Å kjøpe gris er en relativt liten investering med store ringvirkninger. De vokser fort, får tidlig sitt første kull, er verdifull mat og har verdi på markedet. Med dyr i tillegg til det tradisjonelle landbruket har familiene flere bein å stå på dersom avlingen slår feil.

Slik gjennomføres prosjektet

Mange av kvinnene i Rajpur er allerede del av en spare- og lånegruppe. Nå ønsker Utviklingsfondet å investere i et rullerende dyrefond til gruppene. Gjennom prosjektet skal 80 kvinner som er blitt anbefalt av spare- og lånegruppen sin motta en gris hver. Ved å investere i et rullerende dyrefond får kvinnene etter tur muligheten til å investere i griser. Når grisene får sitt første kull må kvinnene som har mottatt dyr gi bort ett av dyrene, slik at noen andre får muligheten til å starte dyrehold de også. Det er gruppen som i fellesskap bestemmer hvem sin tur det er til å motta en gris.

Ranchana Chauhary (34) er alenemor til en datter og ønsker seg en alternativ inntektskilde utover det hun klarer å dyrke på jordlappen sin, for å styrke familieøkonomien.

Kvinne mater gris med flaske
Harald Herland

Det er tøft å få endene til å møtes med kun det jeg tjener fra jordbruket. Jeg må tenke på min datters framtid. Jeg har sagt dette til spare- og lånegruppen jeg er med i og ønsker å starte med dyrehold gjennom dette initiativet så jeg kan styrke familieøkonomien.

Ranchana Chauhary

Invester i dyrehold i Nepal

Vil du investere i dyrehold slik at kvinnene i Rajpur kan øke inntekten og matsikkerheten til familien sin? Du kan bidra direkte inn i prosjektet ved å bli Utviklingsinvestor i Nepal.