Grønnsaksdyrking i drivhus

Kostnadsramme: 27 825 kr

Enkle grep som å dyrke grønnsaker i drivhus formet som tunneler gjør at bønder i Nepal kan produsere mat større deler av året, samtidig som de øker sin egen inntekt og ernæring.

Hvordan kan et drivhus bedre ernæringen og matsikkerheten til bønder i Nepal?

Nepal er et av verdens mest klimasårbare land. Store temperatursvingninger i plantesesongen skader ofte grønnsaksproduksjonen til bøndene, men enkle løsninger kan gjøre stor forskjell. Ved å plante i drivhus blir grønnsakene beskyttet mot frost, plantesykdommer og ville dyr. Et rimelig og effektivt tiltak! Drivhusene gjør det også mulig å plante utenom sesongen, noe som sikrer bøndene og familiene deres økt matsikkerhet, bedre ernæring og inntekt gjennom året

Slik gjennomføres prosjektet

Til sammen 50 bønder fra Rapti og Kalinchowk skal få drivhus til grønnsaksproduksjon. Drivhusene vil installeres i samarbeid med en landbruksrådgiver. Bøndene skal få opplæring i klimatilpasset jordbruk, samt bruk og vedlikehold av drivhuset. I tillegg vil de få støtte til frø, irrigasjon og andre nødvendige redskap til produksjonen.

Saruni Thami er mor til fire og en av bøndene som vil dra nytte av prosjektet. Sami er mye alene med barna fordi mannen er avhengig av dagarbeid i India for at familieøkonomien skal gå rundt.

Når vinteren kommer dekkes dette drivhuset med plast så det blir varmt og lunt nok for grønnsakene. I plantesesongen kan bøndene ta av plasten og bruke stengene til å binde opp grønnsakene slik som her.

Vinteren her i Kalinchowk er veldig tøff. Det er vanskelig å dyrke grønnsaker på grunn av kulden, men familier som har drivhus å dyrke i klarer å høste også i den tørre og kalde sesongen. Å få tilgang til et slikt drivhus vil helt klart gi barna mine bedre ernæring.

Saruni Thami

Invester i drivhus i Nepal

Vil du investere i drivhus som øker bøndenes matproduksjon og inntekt, og bedrer ernæringen til barna? Du kan bidra direkte inn i prosjektet ved å bli Utviklingsinvestor i Nepal.