Spare og lånegrupper for kvinner

Gjennom spare- og lånegrupper får kvinner og ungdommer i Malawi verktøyene de trenger for å bygge en bedrift og øke egen inntekt. Det gir dem en sterkere stemme i hjemmet og på markedet.

Hvorfor er spare- og lånegrupper så viktig for å styrke kvinner og ungdoms inntekt?

Det å være småbonde i et fattig land som Malawi er vanskelig, men å være kvinne er enda vanskeligere. Kvinner står for over halvparten av arbeidet som gjøres i landbruket, men har langt dårligere vilkår enn menn. Tilgangen på for eksempel kreditt er mye dårligere for kvinner på landsbygda.

Mange av deltakerne er allerede i gang med ulike inntekstbringene aktiviteter. Noen jobber som bønder andre har startet bakeri, men de mangler tilgang på kreditt for å investere i bedriften sin og kunnskap og hvordan de skal bygge bedriften videre

Gjennom å delta i spare- og lånegrupper får kvinnene og ungdommene hjelp til å utvikle en business plan, opplæring i ledelse, markedsanalyse og markedstilgang. I tillegg til opplæringen sparer gruppene sammen og deltakerne kan ta ut små lån til å investere i bedriften sin.

Slik gjennomføres prosjektet

Gjennom dette prosjektet vil det opprettes spare- og lånegrupper for 200 kvinner og ungdom. Her vil de få opplæring i inntektsbringende aktiviteter, bedriftsledelse, økonomi og sparing. Målet er at kvinnene og ungdommene skal få verktøyene de trenger for å øke sin egen inntekt og få overskudd til å investere i klimatilpasning for egen matproduksjon.

En av kvinnene som skal delta i prosjektet sier mange opplever at de trenger økt kunnskap om sparing og lån for å faktisk øke inntekten sin med ulike inntektsbringende aktiviteter:

Felia Njemba (53) i hønsehuset sitt i Mpingu. Med investeringer fra Utviklingsfondets programmer har hun fått muligheten til å starte sin egen hønseproduksjon.

Julie Lunde Lillesæter

En god stund nå har vi sett etter en mulighet som kan hjelpe oss å adressere gapet vi har mellom sparing og lån, økonomiledelse, markedsanalyse og markedsføring. Selv om vi har jobbet med flere inntektsbringende aktiviteter, så klarer vi ikke å få profitt på grunn av dette gapet.

Deltaker i spare- og lånegruppe

Invester i spare- og lånegrupper i Malawi

Ønsker du å investere i dette prosjektet og bidra til at kvinner og ungdom på landsbygda i Malawi får økt inntekt og en sterkere stemme i samfunnet? Du kan bidra direkte inn i prosjektet ved å bli Utviklingsinvestor i Malawi.