Gaver med mening Malawi_bonde_med_høne

Opplæring i dyrehelse og husdyrhold

Kostnadsramme: 132 776 kr

Husdyr er en viktig kilde til ekstra inntekt og mat på landsbygda, men med klimaendringene kommer nye dyresykdommer som gjør dyrene mer sårbare. Gjennom dette prosjektet investerer du i opplæring i dyrehelse og husdyrhold på landsbygda i Malawi.

Hvorfor er husdyr så viktig for bønder på landsbygda i Malawi?

På samme måte som bønder er bedre rustet mot tørke om de dyrker flere forskjellige matplanter som tåler ulikt vær, så har de flere bein å stå på dersom de har dyr og avlingen skulle svikte.

Klimaendringene påvirker ikke bare oss mennesker. Med klimaendringene kommer også nye dyresykdommer som gjør husdyrhold mer sårbart. Det gjør det enda viktigere å jobbe med hvordan man driver husdyrhold og at bøndene får økt kunnskap om dyrehelse.

Slik gjennomføres prosjektet

Gjennom dette prosjektet skal en gruppe bønder få opplæring i dyrehelse slik at de kan fungere som ressurspersoner for lokalsamfunnet. Fokuset ligger særlig på hvordan man kan forhindre og behandle dyresykdommer, samt hvordan drive avl på en god måte. De nye dyrehelsespesialistene vil linkes opp mot etablerte strukturer der dyrehold spiller en sentral rolle, som i lokale kooperativer.

Deltakerne vil også få opplæring i hvordan de kan starte rullerende dyrefond slik at flere i lokalsamfunnet får muligheten til å skaffe seg husdyr. I rullerende dyrefond får enkelte bønder støtte til å kjøpe seg husdyr mot at de gir bort det første avkommet til andre i landsbyen. På den måten får flere familier muligheten til å starte med dyrehold over tid.

Malita Tchale er en av bøndene som vil delta i prosjektet. Hun forteller:

- Dyrene mine er som en levende bank for meg. Jeg kan selge en av geitene eller noen kyllinger for å imøtekomme familiens umiddelbare behov. Jeg kan også sørge for viktige næringsstoffer til barna mine ved å slakte noen av dyrene. I tillegg bidrar bærekraftig husdyrhold til å sikre et levebrød for mange, og gir særlig fattige kvinner en mulighet til å delta i voksende markeder.

Hennes venninne Lucy legger til:

- Vi mangler de riktige ferdighetene til å ivareta dyrene våre på en god måte og har lite tilgang til dyrehelsetjenester. Hvis disse fantes, kunne jeg hatt mange kyllinger og geiter nå.

Invester i opplæring i dyrehelse i Malawi

Ønsker du å investere i dette prosjektet og bidra til at familier på landsbygda i Malawi kan ta bedre vare på dyrene sine, øke inntekten og får bedre ernæring? Du kan bidra direkte inn i prosjektet ved å bli Utviklingsinvestor i Malawi.