Modellbonde Anastazia viser fram åkeren sin.
Prosjekt i Malawi

Maskin til å utvinne matolje

Kostnadsramme: 50 000 kr

En gruppe småbønder i Malawi har i lang tid spart til en maskin som kan utvinne olje av frø. Nå kan du bli med å realisere den.

Hvorfor er det så viktig å investere i jordbruksteknologi?

Ved hjelp av enkel jordbruksteknologi kan bønder uføre en større del av verdikjeden selv. Bønder som klarer å bearbeide råvarene sine før de selger, vil ofte få en bedre pris. Matolje er mer verdt enn plantene de utvinnes fra og bøndene vil derfor tjene mer penger enn de gjør i dag. I tillegg vil maskinen kunne skape et marked for alle de som dyrker oljefrø i området.

En gruppe bønder har i lang tid ønsket å begynne utvinning av matolje. En av kvinnene i gruppa forteller:

- Når oljemaskinen er installert vil den ikke bare bedre det økonomiske grunnlaget for oss kvinner, men den vil også endre hele samfunnet vårt.

Slik gjennomføres prosjektet

Gruppen med småbønder har lenge spart til en maskin som kan utvinne matolje, men sparingen tar lang tid. Sammen med våre utviklingsinvestorer ønsker vi å bidra til at sparingen går fortere og investere i maskinen sammen med bøndene. Når maskinen er kjøpt vil bøndene begynne å selge matolje lokalt for å utvide virksomheten sin, før de søker om en nasjonal sertifisering som kan kvalifisere dem for andre markeder. Bøndene kan også leie ut maskinen til andre i lokalsamfunnet som ønsker å utvinne matolje av egne avlinger.

Invester i jordbruksteknologi i Malawi

Vil du investere i jordbruksteknologi, slik at småbønder kan øke sin inntekt og produsere mer mat til familien? Du kan bidra til prosjektet ved å bli Utviklingsinvestor i Malawi.

Klimatilpasning Malawi
Tine Poppe