Honningproduksjon fra start til slutt

Honningproduksjon er en viktig del av landbruket for mange bønder i Malawi. I dette prosjektet får en gruppe bønder opplæring i hvordan de kan utføre en større del av verdikjeden selv.

Hvorfor er det så viktig å investere i alternative inntektskilder som honning?

Malawi rammes av lengre tørkeperioder og ustabilt regnvær. Det skaper store utfordringer for bøndene. Småbønder med flere inntektskilder, har flere bein å stå på dersom avlingen slår feil. Av den grunn er honningproduksjon en viktig del av landbruket for mange småbønder i Malawi.


Slik gjennomføres prosjektet

Vi vil kurse en gruppe honningprodusenter i hvordan de kan utføre en større del av verdikjeden selv. Å tilføre honningen verdi innebærer at man fyller honningen på krukker som merkes med navnet på gården, og at bøndene selv selger den på markedet. Kursene gir kunnskap og verktøy som ofte er nok til å doble bøndenes inntekt – det har stor betydning for familien!

Bonde viser fram honningen de har produsert på gården
Tine Poppe

Invester i honningproduksjon i Malawi

Vil du investere i småbøndenes honningproduksjon, slik at de har flere bein å stå på når kriser rammer? Du kan bidra direkte inn i prosjektet ved å bli Utviklingsinvestor i Malawi.