Grace Madzi (47), følgebonde, viser frem vekster hun dyrker på gården sin i Malawi.

Forbedret lagring av mat

De fleste bønder i Malawi mister store deler av avlingene sine etter at de er høstet inn hvert år. I dette prosjektet får bønder opplæring i ved å høste, tørke og lagre kornet under optimale forhold slik at mindre mat går tapt.

Hvorfor er det så viktig å investere i god oppbevaring av mat?

I Malawi er det kun en regnsesong og en innhøstning. Det betyr at avlingene som høstes i april må vare et helt år. Når man er avhengig av at maten varer lenge er holdbarhet og lagring essensielt. Flertallet av bøndene mister opp mot 30% av avlingene sine etter at de er høstet inn hvert år. Mye av tapet kan unngås ved å høste, tørke og lagre kornet under optimale forhold. Enkle grep som å sørge for at kornet ikke blir fuktig, gjør det mindre sannsynlig at maten ødelegges av insekter, dyr eller plantesykdommer.

Langston Thomas er en av bøndene som skal delta i prosjektet. Han forteller:

- I 2019 jobbet jeg hardt og klarte å høste 20 poser med mais. Jeg mistet 14 poser til snegler. Jeg brukte bare seks poser til mat og de varte kun i fire måneder. Det har vært veldig krevende for meg å finne nok mat til familien. Denne opplæringen vil hjelpe meg med å lagre alle gårdsproduktene mine ordentlig, slik at familien har nok mat fram til den årlige innhøstingen.

Slik gjennomføres prosjektet

50 bønder skal få opplæring i teknikkene de trenger for å ta vare på maten de har høstet inn, slik at avlingen varer helt til neste innhøsting. De 50 bøndene skal igjen lære opp 15 følgebønder i de samme teknikkene. Dette gir hele 600 mennesker bedre matsikkerhet.

Bonde Delia sitter ved siden av årets maisavling

Modellbonden Delia Chakwera har en rekordstor maisavling i år. Hun er en dedikert tilhelger av såkalt bevaringsjordbruk, som går ut på å ta vare på vann og jord. Hele huset er fylt opp av maiskolber som de skal selge.

Julie Lunde Lillesæter

Invester i matsikkerhet i Malawi

Ønsker du å være med som investor i dette prosjektet og øke matsikkerheten for familiene i Malawi? Du kan bidra direkte inn i prosjektet ved å bli Utviklingsinvestor i Malawi.