Modellbonden Ireen Justin i Mpingu viser følgebønder hvordan de kan plante mais i groper for å bedre bevare regnvannet.

Bønder lærer av bønder

Bønder fra ulike deler av Malawi har mye å lære av hverandre. I dette prosjektet får to grupper bønder komme sammen og dele sine erfaringer rundt ulike klimatilpassede måter å dyrke mat på.

Hvorfor er det så viktig med kunnskapsdeling mellom bønder?

Bønder lærer ofte best fra andre bønder. De planter den samme jorda og er like avhengige regnet som får det til å spire og gro. Det ligger mye potensial i deling av kunnskap og erfaringer – dette jobber vi mye med! Når utviklingsfondet lærer opp en modellbonde i klimatilpassede måter å dyrke på, lærer denne bonden opp 15 nye bønder.

Salome Mtalimanja er en av bøndene som skal delta i utvekslingen. Hun forteller:

- Vi har aldri deltatt i noe utvekslingsbesøk før, men vi har hørt at våre venner i nord har gjort gode fremskritt innen bærekraftig matproduksjon gjennom slike samarbeid. Dette utvekslingsbesøket vil være en kilde til oppmuntring for å forbedre arbeidet vårt.

Slik gjennomføres prosjektet

I dette prosjektet ønsker vi å koble to grupper med kvinnelige bønder sammen, slik at de kan lære av hverandre. 30 kvinnelige modellbønder fra Kacheche, sentralt i Malawi, skal besøke en annen gruppe kvinnelige bønder i Mzimba, som ligger nord i landet.

Modellbonden Gertrude Frackson gir en annen bonde opplæring i å grave groper

Modellbonden Gertrude Frackson gir en annen bonde opplæring i å dyrke groper istedenfor tradisjonelle riller. Dette gjør at avlingen er litt mindre utsatt for tørke.

Julie Lunde Lillesæter

Invester i kunnskapsutveksling i Malawi

Vil du investere i kunnskapsutveksling mellom bønder, slik at de er bedre rustet i møte med klimaendringene? Du kan bidra direkte inn i prosjektet ved å bli Utviklingsinvestor i Malawi.