Kvinne holder en klynge umodne kaffebær i hånden

Renseanlegg for bearbeiding av kaffe

I Guatemalas høyland lever mange urfolkskvinner av å dyrke kaffe. I dette prosjektet investerer du i infrastruktur som øker kvaliteten på kaffen og kaffebøndenes inntekt.

Hvorfor er det så viktig å investere i kaffens verdikjede?

Kaffe er en av de mest klimasårbare matplantene vi har. Klimaendringer gjør det stadig mer krevende å produsere kvalitetskaffe i det utsatte høylandet. Kaffen produseres i tillegg under enkle forhold. Mangelfull behandling av kaffebønnene påvirker kvaliteten, men med noen få grep kan bøndene øke kvaliteten betraktelig og dermed øke familiens inntekt.

Slik gjennomføres prosjektet

I dette prosjektet investerer du i teknologi og infrastruktur som forenkler og forbedrer behandlingen av kaffen, etter at den er høstet. Sammen med kaffebøndene i Q'anjob'ales organiserer vi produsentgrupper, øker tilgangen til kvalitetsfrø og styrker markedstilgangen samt markedsføringen til kaffen.

Med økt inntekt kan de kvinnelige kaffebøndene bruke penger på det som virkelig betyr noe – utdanning til barna, helsehjelp og variert mat. Invester i de som dyrker kaffen du drikker, slik at de kan investere i sitt eget liv.

Renseanlegg for bearbeiding av kaffebær

Renseanlegg for bearbeiding av kaffebær

Invester i kaffeproduksjon i Guatemala

Ønsker du å investere i dette prosjektet og bidra til kaffebønder i kan investere i klimatilpasning og øke kvaliteten på kaffen sin? Du kan bidra direkte inn i prosjektet ved å bli Utviklingsinvestor i Guatemala.